Næste begivenhed:
29. maj: Pinse
5. jun: Grundlovsdag

Junior træning i
Ishøj Skakklub

Vi har børn fra 7 år af og op.
Besøg os endelig hvis dit barn skal prøve at være med.

Holdkampe mod
andre klubber

Dette er fra 2019 mod klubben "Musik" før Corona
Derfor ingen sprit, masker eller handsker

Lyn skak med
plads til sjov

Alle aldre spiller med i vores lyn, og der kæmpes om præmier.

Seneste nyt fra
Ishøj skakklub

Om
Ishøj skakklub

Ishøj Skakklub har eksisteret siden 1981. Klubben ligger på Københavns Vestegn og har til huse i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 i Brohuset (lokale 28 og 29 der ligger til højre når man går ind af yderdøren). Ligger tæt på Ishøj Station.

For tiden har klubben 58 medlemmer. I 2018 lykkedes det at skabe en juniorafdeling, der er blevet stadigt større og samtidigt med tilgang af flere voksne fra nogle af de andre omegnsklubber, har klubben igen to 8 mands - hold i KSUs holdturnering i den nuværende sæson (2022 – 2023).

Således er næsten alle aldersgrupper repræsenteret i Ishøj Skakklub, hvor flere har været siden klubbens start i 1981 eller kort derefter.

Klubben udmærker sig ved en god atmosfære, hvor der er plads til alle, der kan lide skak.

Medlemmerne betaler kontingent halvårligt og vi har delt medlemmerne i juniorer, voksne (seniorer under 65) og pensionister (65+).

Juniorer (under 18): 180 kr.
Juniorer (under 18 år og medlem af KSU): 395 kr.
Voksne (over 18 og under 65): 450 kr.
Pensionister (over 65): 400 kr.

Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Klubben har et turneringsudvalg, bestående af 3 medlemmer, hvoraf det ene sidder i bestyrelsen.

Klubben har én juniorleder. Juniorskakken foregår: mandag kl. 18:00 - 19:00 & fredag kl. 16:00 - 17:30. Vi har oprettet en gruppe på Facebook, der hedder "Ishøj Skakklub".

Vores klubaften er mandag med spilletid fra kl. 19.00 (hold øje med kalenderen herinde).

Klubben er omfattet af datalovgivningen fra 2018. Jvf gældende lovgivning om pligt til ikke at videregive fortrolige oplysninger om medlemmerne.

Formand: Christian Foslund (+45 3172 5690)

Kasserer: Karin Adiv Foslund (+45 4014 5289)

Turneringsleder og medlem af turneringsudvalget: Peter Foslund & Alexander Rosenkilde

Suppleant: Sune Tillo

Revisor: Hans Viuf

Juniorleder: Christian Foslund (+45 3172 5690)

Forældre repræsentant: Louise Sperling

Webmaster: Kasper Foslund

Bestyrelsen
Ishøj skakklub

Oksana Vovk Kryger
Juniortræner - Øvede

Christian Foslund
Formand / Juniortræner
+45 3172 5690
chni22@hotmail.com
Karin Adiv Foslund
Kasserer / Juniortræner
45 4014 5289
karin.adiv.foslund@gmail.com
Kasper Foslund
Webmaster
31619268
kasperfnielsen@gmail.com
Sune Tillo
Suppleant

sunepop@gmail.com
Hans Viuf
Revisor
+45 2056 1514
hanshviuf@gmail.com

Medlemsliste (se styrkelisten på DSU)

Vi er i øjeblikket 58 medlemmer.
Aaisha Shaikh
Aicha Koulij
Alexander Rosenkilde
Turneringsleder
Amrit Singh Grewal
Andreas Vovk Kryger
Andrija Cukic
Arun Singh Kaushal
Asma Aych
Ayas Kara
Baris Kanturovski
Bo Henriksen
Casper Gjøl Dam
Casper Refsgaard Hein
Celil Sari
Chilas Mac Voong
Daniel Bundgaard
Emin Kartal
Erik Friberg
Erol Taskiran
Felix B E Corfitsen
Frederik Bentsen
Gabriel Stefano Zanetta
Henning Søgaard Nielsen
Henrik Dyrby Mogensen
Ian Pascal Møller
Ismail Hakki Aydin
Jørgen Fabricius Andersen
Jørgen Obert Frederiksen
Kaj Reffsgaard
Kim Rene Palmus
Kurt Søgaard
Lukas Ginsbo
Maksim Skucers
Mathias Winsløw
Milad Ouetti
Mogens Hansen
Naif Shaikh
Niels Egon Madsen
Niels Grill Petersen
Nykyfor Melnychenko
Pavel Skucers
Peter Foslund
Turneringsleder og medlem af turneringsudvalget
Rishi Singh Kaushal
Safina Hosseini
Samuel Bundgaard
Sarah Munch
Sebastian Voigt Henriks
Sidddharth Singh Chauhan
Simon Regmi
Sissel Kærgaard
William Wede Storm Borregaard
Zack Petersen

Kalender i
Ishøj skakklub

2022

August
15. Hurtigskak, spil med hvem du vil
15. Klubben åbner igen kl 18 for alle
22. Hurtigskak, spil med hvem du vil
29. Hurtigskak, spil med hvem du vil
September
05. Hurtigskak, spil med hvem du vil
12. Hurtigskak, spil med hvem du vil
19. Hurtigskak, spil med hvem du vil
26. Hurtigskak, spil med hvem du vil
Oktober
03. Hurtigskak, spil med hvem du vil
10. Hurtigskak, spil med hvem du vil
17. Efterårsferie
24. Hurtigskak, spil med hvem du vil
31. Holdkamp: Ishøj 2 vs. Hvidovre 3 (hjemmebane - 1. runde)
November
02. Holdkamp: Ishøj 1 vs. Seksløberen 1 (udebane - 1. runde)
06. KSU’s Junior Grand Prix: Runde 1 (kl. 9-15)
07. Hurtigskak, spil med hvem du vil
13. KSU’s Junior Grand Prix: Runde 2 (kl. 9-15) hos Taastrup Skakforening
14. Holdkamp: Ishøj 1 vs. Damhus 1 (hjemmebane - 2. runde)
15. Holdkamp: Ishøj 2 vs. Amager 5 (udebane kl 19:00 - 2. runde)
21. Hurtigskak, spil med hvem du vil
28. Hurtigskak, spil med hvem du vil
December
08. Holdkamp: Ishøj 1 vs. Tåstrup 1 (udebane - 3. runde - kl. 18:30)
12. Julelyn
19. Juleafslutning
26. Juleferie

2023
Januar
01. Godt nytår
02. Vinterturnering runde 1
09. Vinterturnering runde 2
16. Holdkamp: Ishøj 1 vs. Herlev 1 (hjemmebane- 4. runde)
19. Holdkamp: Ishøj 2 vs. Tåstrup 2 kl 18:30 (udebane - 3. runde)
22. KSU´s Junior Grand Prix i ØBRO kl. 9:15 (Link til indbydelsen)
23. Tema aften/hurtigskak/Hygge
28. GM Carsten Høi spiller simultan i "Ishøj Kulturium Musikteater og Bibliotek" i Ishøj Bycenter imellem kl. 11 til 15
29. KSU's Junior Grand Prix i Caïssa Gladsaxe kl. 9:15 (Link til indbydelsen)
30. Holdkamp: Ishøj 2 vs. Skak for sjov 2 (hjemmebane 5. runde)
Februar
02. Holdkamp: Ishøj 1 vs. Valby 2 (udebane - 5. runde)
06. Vinterturnering runde 3
13. Vinterturnering Hængeparti
20. Vinterferie
27. Holdkamp: Ishøj 1 vs. Odysseus 2 (hjemmebane - 6. runde)
28. Holdkamp: Ishøj 2 vs. Amager 4 (udebane - 6. runde)
Marts
04. KSU Junior holdskak (hjemmebane) i salen
12. KSU's Junior Grand Prix i Valby Skakklub kl. 9:15 (Link til indbydelsen)
18. Fællesafslutning for holdkamp i 1. hovedkreds i Ishøj Skakklub i "Brohuset"
18. Holdkamp (lørdag kl 13): Ishøj 1 vs. Amager 1 (udebane men spilles i Ishøj - 7. runde)
20. Holdkamp: Ishøj 2 vs. Gentofte 2 (hjemmebane - 7. runde)
27. Vinterturnering runde 4
April
03. Vinterturnering runde 5
08. Påskeferie 8. - 10. april
17. Vinterturnering runde 6
24. Vinterturnering runde 7
24. Analyse af vinderpartiet mellem nr. 1 og 2
Maj
01. Lyn & burger for holdspillere
08. GM Sune Berg Hansen spiller simultan mod os
15. Senior mod junior, hurtig turnering
22. Generalforsamling og præmieoverrækkelse
29. Pinse
Juni
05. Grundlovsdag
12. Sommerafslutning med skak og måske grill

Adressen og har indgang ved Brohuset ved siden af Ishøj Station

Vejlebrovej 45 (lokale 28 og 29 der ligger til højre når man går ind af yderdøren)
2635 Ishøj

Klubaften: Klubben er åben fra 19:00 - 23:45 hver mandag
Junior træning: Mandage kl. 18:00 - 19:00 & fredage kl. 16:00 - 17:30

Hold øje med kalenderen herinde, og følg os på Facebook for hurtige beskeder

Vedtægter for
Ishøj skakklub

         
 

§ 1.

Foreningens navn er Ishøj Skakklub, hjemsted 2635 Ishøj.
 
 

§ 2.

Foreningens formål er gennem undervisning og forskellige former for turneringer at fremme interessen og forståelsen for skakspillet.
    Stk. 1. Klubben deltager så vidt muligt i KSUs holdturnering med et antal hold, der er afhængig af medlemstallet på tilmeldingstidspunktet. Holdet eller holdene sættes efter klubbens styrkeliste, der udarbejdes af klubbens bestyrelse og holdlederen, primært på baggrund af opnåede resultater den foregående sæson. Nye medlemmer indplaceres efter bestyrelsens skøn.
    Stk. 2. Medlemmerne forpligtes i rimeligt omfang til at deltage i såvel interne klubturneringer samt KSUs holdturnering.
 
 

§ 3.

Foreningen er medlem både af DSU (Dansk Skak Union) og KSU (Københavns Skak Union).
 
 

§ 4.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. På den årlige, ordinære generalforsamling vælges der medlemmer til bestyrelsen, det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab lægges frem til godkendelse og der tages stilling til de i dagsordenen fastsatte punkter. Bestyrelsen består af formand, kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem, alle valgt blandt klubbens medlemmer.
 
 

§ 5.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubben. Evt. ekstraordinær generalforsamling kan IKKE afholdes i juni, juli eller august. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen hertil skal ligeledes opslås i klubben senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger på generalforsamlingerne træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker det! VEDTÆGTERNE kan ændres ved simpel flertalsafgørelse på en generalforsamling. Ændringsforslag til bestående vedtægter skal sammen med dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. vedtægtsændringer skal ratificeres på førstkommende ordinære eller ekstraordinær generalforsamling.
 
 

§ 6.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og i skriftlig form (jf. datoen for generalforsamlingen i henhold til sæsonkalenderen). Forslaget skal tillige indeholde forslagsstillerens fyldestgørende kommentarer. Forslag(et) (ene) udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
 

§ 7.

Dagsorden for ordinær/ekstraordinær generalforsamling skal indeholde:
    1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Budgetgennemgang og kontingent.
4) Forslag fra bestyrelsen.
5) Indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen.
7) Præmieoverrækkelse.
8) Eventuelt.

Ad 6) I ulige år vælges formand / i lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem / hvert år vælges der 1 revisor / 1 bestyrelsessuppleant / 1 revisorsuppleant samt 1 materialerumsforvalter.
 
 

§ 8.

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal være revideret senest 1. februar året efter. Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig. (prokura)
 
 

§ 9.

Kontingentet til unionen betales kvartalsvis forud. Af administrative grunde opkræves kontingentet til klubben forud hvert halve år (januar/februar) og (juli/august).
 
 

§ 10.

Spillereglerne er til enhver tid FIDEs gældende regler. I klubmæssigt regi kan bestyrelsen dog fastsætte spillereglerne efter aftale med medlemmerne. Ved deltagelse i KSUs holdturnering er det KSUs regler, der gælder (jf. kampregulativet m.m.) Bestyrelsen afgør, om der i den enkelte sæson skal nedsættes et turneringsudvalg på maks. 3 medlemmer, der leder en eller flere interne turneringer.

Der er MØDEPLIGT på turneringsaftener. Afbud meldes såvel til modstanderen som til turneringsledelsen. Hvis et internt turneringsparti i VT (turneringen om klubmesterskabet) skal udsættes, spilles det så hurtigt som muligt efter den runde, hvor det normalt skulle være afviklet. Undtagelsesvis kan udsatte partier afvikles privat.

Klubbens bestyrelse afgør, hvorledes sæsonen skal sammensættes og hvor længe den skal vare.
 
 

§ 11.

Skakklubben kan IKKE opløses, hvis 1⁄4 af klubbens medlemmer er imod opløsningen. I tilfælde af opløsning, tilfalder klubbens formue, materialer og øvrige værdier Ishøj Kommune.
 
 

Ændringer

 
    § 3, 9, 10 på GF 17. februar 1982
§ 5, 6, 7 på GF 28. maj 1990
§ 2, 4, 5 på GF 27 maj 2002
§ 8, 9 på GF 23 maj 2011
§ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 på GF 18. maj 2015